support-tarifa

Posted on: Mon, 02/18/2019 - 17:06 By: olger.melica
Nga Vodafone me parapagese drejt numrave Vodafone   39 Lekë/Min
Nga Vodafone me parapagese drejt të gjithë operatorëve celularë kombëtare (Telekom Albania, Albtelecom dhe operatoreve Fiks)   29 Lekë/Min
Rrjete fqinje Vodafone   1.36 Lekë/sekondë
Rrjete Vodafone në Europe & Shtetet fqinjë   2.40 Lekë/sekondë
Rrjetet e tjera Vodafone & Europianë   2.70 Lekë/sekondë
Shtetet e tjera   4.04 Lekë/sekondë
Rrjeti satelitor "Thuraya"   7.00 Lekë/sekondë
Nga Vodafone Club drejt destinacioneve kombëtare (Vodafone, Telekom Albania, Albtelecom)   13 Lekë/SMS
Nga Vodafone Club drejt rrjeteve ndërkombëtare   18 Lekë/SMS
Navigim në internet   0.0976 Lekë/10 KiloByte