support

Posted on: Mon, 02/18/2019 - 13:12 By: olger.melica
 

Tarifa Vodafone
me parapagese

Tarifa dhe çmime Vodafone me parapagese (telefonata kombëtare, telefonata ndërkombëtare, Internet, SMS)

numri Vodafone
me parapagese

Me shume detaje per numrin Vodafone me parapagese, portabiliteti i numrit, numër i ri, statusi i kartes SIM, etj

PYETJE
TE SHPESHTA

Në këte seksion, do të gjeni pyetjet më të zakonshme të bera nga ju, bashkë me përgjigjet përkatëse