gigacube

Posted on: Thu, 01/31/2019 - 11:57 By: olger.melica

MË MIRË SE TI NUK E KRIJON
ASNJË PAKETËN QË TË NEVOJITET

Krijo paketën tëndë sipas nevojave. Duke kombinuar GB,
minuta dhe SMS ti përfiton FALAS Chat Pass ose Combo Pass.
Me Chat Pass ti mund të përdorësh aplikacionet e chat-it.
Me Combo Pass ti mund të përdorësh aplikacionet e social media.
Pasi të krijosh paketën tënde, mund t’a aktivizosh në app
ose ta ruash dhe t’a aktivizosh në çdo dyqan Vodafone.

Goma Rezervë

Goma rezervë nuk të le në rrugë

Goma rezervë nuk të le në rrugë
Të ka mbaruar një nga komponetët e paketës tënde mujore?
Aktivizo FALAS një nga gomat rezervë me Minuta, SMS apo MB
të vlefshme për 24 orë

më shumë detaje

Si JUTH, ti ke mundësinë të krijosh paketën tënde duke përzgjedhur sasinë e internetit, minutave & SMS-vë kombëtare si edhe vlefshmërinë e paketës Mujore ose Javore.

DETAJE TË TJERA:

∙Kombinimet mujore janë të vlefshme për 30 ditë (720 ore) dhe kombinimet javore janë të vlefshme për 7 ditë (168 orë) nga momenti i blerjes.
∙Minutat dhe SMS-të kombëtare janë të vlefshme drejt numrave Vodafone, Telekom dhe ALBTelecom.
∙Thirrjet drejt destinacioneve që nuk janë të përfshira në paketë do të tarifohen sipas ҫmimeve standarte të Vodafone.
∙Tarifimi bëhet si më poshtë:
∙Tarifimi i MB do të bëhet në blloqe prej 10 KB.
∙Koha fillestare e tarifimit është 60+60 sekonda për thirrjet drejt rrjetit Vodafone dhe drejt destinacioneve të tjera kombëtare.
∙Nese ke aktivizuar sherbimin SOS Credit Top Up, vlera qe i detyrohesh Vodafone do te zbritet nga rimbushja dhe me pas balanca e mbetur do te konsiderohet per aktivizimin e paketes.
∙Per cdo kombinim Mujor ti perfiton paketa COMBO Pass falas, e cila permban 10GB internet ne dispozicion vetem ne Facebook, Instagram, Pinterest, WhatsApp, Facebook Messenger dhe Viber.
∙Per cdo kombinim Javor ti perfiton paketa CHAT Pass falas, e cila permban 3GB internet te perdorshme vetem ne WhatsApp, Facebook Messenger dhe Viber.
∙Paketat GigaCube Javore konsumohen te parat perveç rasteve kur keni te aktivizuar paketen ditore dhe Paketat Ditore/Javore/Mujore te internetit.
∙ Te gjitha cmimet e paketave GigaCube mujore dhe javore perfshijne TVSH.
∙ Këto paketa nuk mund të përdoren ne Roaming.

DETAJE MBI RIBLERJEN E PAKETAVE GIGACUBE:

∙ Paketat Mujore GigaCube nuk mund te bashkejetojne me paketat standarte mujore (Talk, Combo, Silver, Z dhe Gold).
∙ Ti mund te blesh nje pakete te re Standarte ose GigaCube mujore edhe nese paketa aktuale nuk ka perfunduar, por do te humbasesh njesite e paketes aktuale.
∙ Paketat Javore nuk mund te bashkejetojne me paketen Standarte Javore (Paketa Javore 500). Ti mund te blesh nje pakete te re javore ose GigaCube Javore edhe nese paketa aktuale nuk ka perfunduar, por do te humbasesh njesite e paketes aktuale.
∙ Vlefshmeria do te jete sipas paketes se re.
∙ Por paketat GigaCube Mujore dhe Javore mund te bashkejetojne me njera tjetren, pra ti mund te kesh ne profil nje pakete GigaCube Mujore dhe nje Javore.
∙ Nuk ka asnje limit per numrin e aktivizimeve / paketave GigaCube qe ti mund te blesh.

më shumë detaje

Nqs ke nje pakete mujore dhe te ka mbaruar nje nga komponentet e saj ti mund te aktivizosh nje nga Gomat Rezerve te meposhtme falas ne JUTH app:

Paketat mujore qe duhet te kesh aktivizuar, per te perfituar nje gome rezerve jane të gjitha paketat standarde mujore (Talk, Z, Combo, Silver dhe Gold) dhe te gjitha kombinimet Mujore ne GigaCube. 50 Minutat dhe 50 SMS-te kombetare jane te vlefshme drejt numrave Vodafone, Telekom dhe ALBTelecom. Thirrjet drejt destinacioneve qe nuk jane te perfshira ne keto paketa do te tarifohen sipas ҫmimeve standarte te Vodafone.

Tarifimi behet si me poshte:
∙ Tarifimi i MB do te behet ne blloqe prej 10 KB.
∙ Koha fillestare e tarifimit eshte 60+60 sekonda per thirrjet drejt rrjetit Vodafone dhe drejt destinacioneve te tjera kombetare.
Ti ke mundesine te aktivizosh vetëm një prej këtyre gomave rezerve gjatë vlefshmërisë së paketës së tyre mujore. Nëse ti aktivizon një pakete tjetër mujore gjatë muajit, ti do te jesh në gjendje të aktivizosh përsëri nje tjeter gome rezerve.
Këto paketa kane prioritet më të lartë ne konsumim kundrejt të gjitha paketave Javore dhe Mujore.